• slider image 857
  • slider image 748
  • slider image 681
  • slider image 774
  • slider image 894
:::
管理員 - 會稽新訊 | 2016-06-07 | 點閱數: 1104

狂賀 本校謝翊庭同學錄取105學年度武陵高中科學班!

感謝會稽國中家長的熱情
也恭賀910参加龍舟賽,初試啼聲,即獲亞軍,超讚的!

:::

站內搜尋

:::

倒數計時

距113會考